אובסידיאן

מאזנת – משקפת – תומכת
אוביסדיאן ממיסה אשליה. מראה באופן ישיר את המניקומות הבלתי פתורים בנפשו של המשתמש.
עוזרת בהתמודדות עם פחדים, מאזנת אנרגיות פנימיות וחיצוניות,  שומרת על האדם מנזק. עוזרת בבעיות עור ועיניים.