אופל

הרמוניה – אומץ – הערכה עצמית
אבן זו מרגיעה רגשות לא טובים ומעצימה את האומץ האישי.
זוהי אבן ההרמוניה, ממש אבן מתנה לאיזון לכל רמות ההוויה. משפרת את היכולת לתקשר עם מה שבלב ולאחד. מסייעת להתגבר על דברים מזיקים שאנו עלולים לגרום לעצמנו.