כסף

עושר – שגשוג – רגש
כמו זהב, כסף מסמל עושר ושגשוג.
מגביר את כוחם של רוב האבנים,תוך הבאתן לפוטנציאל הגדול ביותר שלהן.
מתכת הרגשות, המוח הפיסי, אהבה וריפוי.